A A A

Tag Archive: Windows KDE

You are browsing the tag archive for Windows KDE.

KDE: Linux Desktop for Windows and Mac

KDE: Linux Desktop for Windows and Mac

Từ tháng 7.2008 màn hình Desktop quen thuộc KDE của Linux sẽ chạy trên 2 hệ điều hành Mac và Windows. Phiên bản KDE mới nhất hiện nay là Version 4.0 ra lò đầu tháng 01.2008.
Theo kế hoạch thì KDE version 4.1 sẽ chạy được trên Windows từ tháng 7 năm nay.

Trong tương lai tất [...]

1 Comment | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ