A A A

Tag Archive: Windows 7

You are browsing the tag archive for Windows 7.

Windows 7: The first Screenshots and Video

Windows Vista xuất hiện trên thị trường chưa đầy 1 năm, Redmonder giới thiệu phiên bản kế tục mang tên “Windows 7″. Version này được nhà phát triển của Microsoft – Eric Traut giới thiệu ở giảng đường trường Đại học University of Illinois vào ngày 13.10.2007.
Redmonder giới thiệu Windows 7 trên Microsoft Virtual PC [...]

1 Comment | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ