A A A

Tag Archive: Web 3.0

You are browsing the tag archive for Web 3.0.

Định nghĩa Web 3.0

Định nghĩa Web 3.0

Tại diễn đàn Seoul Digital cách đây không lâu, giám đốc điều hành Google – CEO Eric Schmidt – trả lời phóng viên khi được hỏi về định nghĩa Web 3.0, ông ta nói:
Trích dẫn ghi lại:
…While Web 2.0 was based on Ajax, Web 3.0 will be “applications that are pieced together” – with the [...]

No Comments | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ