A A A

Tag Archive: TV Online

You are browsing the tag archive for TV Online.

Vietnam TV Online on Nanowings

Vietnam TV Online on Nanowings

Sau gần 2 giờ nhúng truyền hình trực tuyến vào blog, căn bản đã xong. Chỉ còn 1 tuần nữa là đến tết nguyên đán Mậu Tý 2008. Cũng còn nhiều bạn như mình, năm nay không về Việt nam đón tết cổ truyền, kênh thông tin duy nhất hướng về quê hương đó là [...]

1 Comment | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ