A A A

Tag Archive: SEO

You are browsing the tag archive for SEO.

SEO: Tối ưu hóa việc tìm kiếm cho Wordpress

SEO: Tối ưu hóa việc tìm kiếm cho Wordpress

SEO (Search Engine Optimization) – tối ưu hóa việc tìm kiếm trên máy truy tìm dữ liệu (như Google, Yahoo…). Dưới đây là một số mẹo nhằm nâng cao tối đa việc tìm kiếm trên máy truy tìm thông tin cho blog wordpress của bạn.
1. Hãy sử dụng từ khóa (keywords) hay bộ từ khóa [...]

5 Comments | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ