A A A

3 điều giá trị

Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:

 1. Thời gian
 2. Lời nói
 3. Cơ hội

Ba điều trong đời không được đánh mất:

 1. Sự thanh thản
 2. Hy vọng
 3. Lòng trung thực

Ba thứ có giá trị nhất trong đời:

 1. Tình yêu
 2. Lòng tự tin
 3. Bạn bè

Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:

 1. Giấc mơ
 2. Thành công
 3. Tài sản

Ba điều làm nên giá trị một con người:

 1. Siêng năng
 2. Chân thành
 3. Thành đạt

Ba điều trong đời làm hỏng một con người:

 1. Rượu
 2. Lòng tự cao.
 3. Sự giận dữ.

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH