A A A

Photoshop: Remove Red Eye

Thật bực mình mắt của bạn bị đỏ khi chụp hình. Không phải buồn bực vì nó nữa, hãy xem tutorial này bạn biết cách sửa mắt trở lại bình thường ngay.

[wp_youtube]KxSJ-ez-EOk[/wp_youtube]

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH