A A A

Video Tutorial: Web 2.0 Shiny Floor Effect with PTS

Video này chỉ cách dùng Photoshop tạo text và logo cho web 2.0

[wp_youtube]LAePEdePP0Y[/wp_youtube]

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH