A A A

Friends and me in slideshows and polaroid

MY FRIENDS AND….

[slideshow=2,480,400]

 

….ME!

[polaroid=1,560,600]

01 Response to “Friends and me in slideshows and polaroid”

  1. Cám ơn anh Bình và Trang đã xử lý file ảnh. Trông lên mấy chân kính. Chứ ở ngoài … thì giống ngáo ộp. Hee……

    1

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH