A A A

Photoshop: Tan Skin Tone

Như thường gặp trên các bìa báo, tạp chí, quảng cáo và poster ảnh chụp của các models (xem ảnh) sao đẹp thế. Tin hay không tin tùy bạn, nhưng mình cho là chẳng qua nhờ vài click chuột và effect của PTS có được sản phẩm như vậy, như tutor này:

1. BEFORE & AFTER

2. OVERLAY LAYER (LỚP PHỦ)
Hãy open bất kỳ tấm ảnh gốc (làm nguồn) nào bạn thích và muốn làm effect. Sau đó vào thẻ Layer > Duplicate Layer (hoặc Ctrl+J) trên menu bar để tạo 1 layer đúp. Ở Duplicate Layer bạn chọn Blending mode sang chế độ overlay, tiếp tục điều chỉnh Opacity khoảng 70%. (Chú ý: Điều chỉnh Opacity phụ thuộc vào độ sáng tối, mầu của ảnh gốc, ở đây mình chọn 70%)

3. HIGHTLIGHT POST (VÙNG SÁNG)
Trở lại layer gốc . Chọn Brush tool, với Size = 200px, Mode = Color Dodge and Opacity = 10%. Sử dụng Eyedropper tool (hoặc ALT+Click) để chọn skin color giống như mầu của ảnh, rồi dùng brush nhẹ nhàng tô vào vùng muốn làm sáng.

4. EYESHADOW (ĐÁNH BÓNG MẮT)
4.1. Đánh dấu vùng chọn bằng Selection > Feather (TRL+ALT+D) với feather chọn khoảng 5px. Tạo một layer mới rồi Fill mầu hồng vào vùng chọn đó (nếu muốn mắt xanh thì thì fill mầu xanh). Sau đó lấy blending mode với Hue

4.2. Tiếp tục, giống như bước trên, nhưng lần này vùng chọn nhỏ hơn vùng chọn mầu hồng, vẫn với feather khoảng 5px, nhưng fill với mầu xanh (tiếng anh chọn mầu blue purple color (tiếng việt gọi là mầu gì nhỉ? xanh nhạt à?)) :-) và lấy blending mode với Darken

4. EYELINE (MI MẮT)
Đánh dấu chọn vùng mi mắt với feather 3px. Tạo một layer mới, sử dụng Gradient tool, chọn mầu xanh lá cây và chọn Foreground với Transparent. Sau đó kéo con trỏ Gradient từ góc mi mắt phía trong gần mũi ra phía đuôi mắt. Sử dụng Adjust the blending modeMultiply.

5. KẾT QUẢ
Sử dụng bước trên để làm tiếp mắt còn lại và làm đôi môi…
Và kết quả được như hình sau, không kém gì trên tạp chí đúng không.

Thành công nhé!

01 Response to “Photoshop: Tan Skin Tone”

  1. [...] lần trước đã post tutorial ở đây, lần này bạn có thể hiểu rõ hơn để làm nhờ Video [...]

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH